Egyedülálló, 3D tanuláspedagógus továbbképzés indult az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. A hallgatók ennek során elsajátíthatják a 3D modellezés és nyomtatás, a robotika és a virtuális valóság (VR) használatát.

3D modellezés, robotika és VR-képzés

A képzésben résztvevők többek között magabiztos tárgyalkotásra is képesek lesznek, gyakorlatias önállóságot szerezhetnek, ami megkönnyítheti a munkájukat, képzési és fejlesztési lehetőségeket nyitnak meg számukra – állapítja meg a felsőoktatási intézmény közleménye.

Már egy ideje érezhető, hogy a 21. századi technikák: a 3D modellezés, a 3D nyomtatás, a robotika és a VR a gyerekek, a diákok mindennapi életének része, a főiskola 3D tanuláspedagógus továbbképzése erre az igényre adhat választ.

A 3D fókuszú oktatás közelebbről azt jelenti, hogy a hagyományos tanulási környezet speciális digitális módszerekkel (3D modellezés, robotika, VR) és eszközökkel (3D nyomtató, robotok, VR eszközök) egészül ki. Ezek segítségével a tanulási folyamat érdekesebb, szemléletesebb, kézzelfoghatóbb és ezáltal sokkal eredményesebb lesz.

A résztvevők elsajátítják a CAD/CAM modellezést is

A képzésben résztvevők elsajátítják a CAD/CAM modellezést, a hallgatók képesek lesznek műszaki rajzokból 3D modelleket és kész tárgyakat létrehozni, valamint saját kreatív projekteket megvalósítani. A kurzusokat modern, jól felszerelt tanteremben tartják, az ehhez szükséges felszerelést az RKS Hungary vállalat bocsátja az oktatási intézmény rendelkezésére.

„A 3D tanulás szakirányú továbbképzésben résztvevők képessé válnak a diákok számára megfelelő eljárásokat alkalmazó tanulási környezet kialakítására. Emellett gyakorlatias önállóságot tudnak szerezni, amely hasznos mind az oktatásban, mind a hétköznapi életben” – emelte ki a képzést bejelentő eseményen Gyarmathy Éva, a képzés szakfelelőse, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója.

„Az emberi gondolkodás alapját képező három dimenzióban lehet hatékonyan tanulni, gondolkodni, ezért a 21. században a papír és képernyő alapú kétdimenziós világ mellett a mozgás és tevékenység alapú háromdimenziós világot kell és lehet kialakítani. A digitális technikák segítik a 3. dimenzió tanulásba történő visszavételét – a 3D-ben végzett exploráció, megismerés és a mozdulatok gyakorlása a tanulási potenciál megsokszorozódásához vezet. Az oktatásügyben ma kulcskérdés, hogy mennyire – tág értelemben – piacképes, amit tanítunk, mennyire valóság-kompatibilis és jövő-álló. Ezek a technológiák a diákok mindennapi életének részei, ezért nem hiányozhatnak az iskolából sem” – hangsúlyozta Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora.