Pandémia, háború, gazdasági nehézségek alakítják a jelen üzleti és társadalmi környezetét. Ezek a folyamatok hogyan hatnak a vállalkozásokra, azok digitális átalakulását milyen irányban és mértékben változtatják meg? Ez a téma volt a Dell Technologies Forum budapesti rendezvényének a fókuszában.

Digitális jövő

Az elmúlt néhány év és a jelen időszak is számos olyan extrém kihívással szembesíti az üzleti világot és benne magukat az irányító, alkotó és más módon tevékenykedő embereket, amire környezetünkben hosszú évtizedek óta nem volt példa.

A cégek ma még alábecsülik az emberierőforrás-igényt

„A nehézségek átvészelésében a technológia létfontosságú szerepet játszott abban, hogy átvészeljük az elmúlt lassan három évet. A világ a technológia segítségével tudott alkalmazkodni az új helyzethez, a hibrid munkavégzés és a hibrid tanulás elfogadásával, valamint a peremhálózati(edge) platformokon keletkező hatalmas mennyiségű adat feldolgozásával” – emelte ki nyitóbeszédében a Dell Technologies Magyarország vezérigazgatója.

Rakoncza Zsolt hozzátette: a vállalkozások rövid idő alatt sokat elértek, de az erőfeszítéseknek megvan az ára is. Az emberek kimerültek. Mindannyian tudjuk, hogy a cégek csak addig jutnak el, ameddig az emberek el tudják vinni őket. Kíváncsiak voltunk, hogy az emberek hogyan tudnak alkalmazkodni a változásokhoz, és mit tehetnek a szervezetek azért, hogy a kitűzött céljaikat el is érjék a munkatársaikkal.

Ezt a témát járta körül a Dell által kezdeményezett legújabb globális kutatás, amibe több mint 40 országban, különböző iparágakban, összesen 10 500 döntéshozót és a digitális átalakulásban résztvevő informatikai és egyéb szakembert kérdeztek meg. A felmérés legfőbb megállapítása, hogy a szervezetek átalakulása során az ember marad a legfontosabb tényező.

A cégvezetők 85 százaléka az alkalmazottakat tartja a vállalat legnagyobb értékének, ugyanakkor a kétharmaduk úgy véli, hogy az átalakításra irányuló programok megtervezésekor a cégek alábecsülik az emberierőforrás-igényt. Az alkalmazottak közel háromnegyede pedig úgy gondolja, hogy a vállalatnak biztosítania kell a rugalmas (értsd hibrid) munkavégzéshez szükséges eszközöket és infrastruktúrát.

A gyors átalakulás miatt a vállalatoknak és az alkalmazottaknak időre van szükségük, hogy alkalmazkodjanak, átgondolják az új helyzetet és finomítsák azt, mielőtt elindítanának egy új projektet vagy egy korábbi projekt új szakaszába lépnének.

A kutatás rávilágít, hogy az elmúlt évek jelentős mértékű fejlődése és erőfeszítései ellenére továbbra is fennáll az esélye, hogy az átalakulás megreked. Ennek oka, hogy a válaszadók 64 százaléka szerint az alkalmazottak változással szembeni ellenállása kudarchoz vezethet. A megkérdezettek több mint a fele pedig aggódik, hogy a megfelelő vezetői tervek hiányában a vállalatuk lemarad.

Ahány ember, annyiféle módon áll hozzá a digitális átalakuláshoz

A Dell független viselkedési szakértők közreműködésével megvizsgálta a felmérés válaszadóinak hajlandóságát a digitális átalakulásra. Azt állapították meg, hogy a munkaerő 10 százaléka – a felső vezetőktől az informatikai döntéshozókon át az alkalmazottakig – készen áll a modernizálási projektek megvalósítására. Majdnem a felük azonban (42%) lassan vagy vonakodva fogadja el a változást.

Ebbe a négy kategóriába sorolhatók a munkavállalók:

Digitális jövő

Elvárások hibrid munka környezetben

A kutatás szerint a vállalatok három területre összpontosítva támogathatják, és készíthetik fel alkalmazottaikat a digitális átalakulásra. Az első a kapcsolódás.

Először is ismerjük fel, hogy a munka nem tevékenység, hanem eredmény, vagyis bizonyos munkakörök esetében bárhol végezhető. Ily módon nagyon fontos, hogy a vállalat teremtse meg ennek a hálózati kapcsolódási és egyéb eszköz feltételeket, bárhol is dolgozzanak az alkalmazottak, valamint olyan korlátokat állítsanak fel, amelyek megvédik a munkavállalók szabadidejét is.

A kutatás ugyanis megállapítja, hogy noha az elmúlt két évben már a távoli munkavégzés volt a jellemző, a válaszadók 61%-a nem tapasztalt ennek kapcsán jobb magánélet-munka egyensúlyt. A többség ugyanakkor azt is látja, hogy a hibrid munkavégzésre való áttérés befogadóbb munkakörnyezetet teremthet.

A technológia önmagában nem elegendő. A válaszadók háromnegyede ugyanis azt is elvárja a cégétől, hogy a vezetők a csapatok hatékony távoli irányítására is képesek legyenek.

A gondolkodással járó munka növeli a hatékonyságot

A legalább ekkora figyelmet érdemlő terület: a hatékonyság is, aminek kapcsán alapelvárás, hogy a cégvezetés segítse elő, hogy az alkalmazottak arra koncentrálhassanak, amihez a legjobban értenek, és más, repetitív feladatokat pedig bízzanak inkább a technológiára.

A válaszadók közel háromnegyede ugyanis a munkáját – ahogy a felmérés fogalmaz – az identitásának alapvető részeként értelmezi. Jelenleg ugyanakkor csak a 44%-uknak van olyan feladata, amely gondolkodással jár és nem egyszerű, ismétlődő rutinmunkának számít.

Ha az ismétlődő jellegű feladatok automatizálva lennének, a többség további készségek és technológiák elsajátítására fordítaná az idejét, például akár a vezetői készségei fejlesztésére is, megragadná a stratégiailag fontosabb lehetőségeket, hogy magasabb pozícióba kerülhessen.

A korlátozott költségkerettel rendelkező vállalatok azonban attól tartanak, hogy nem lesznek képesek fejleszteni az alkalmazottakat, így lemaradnak a versenyben, az ezen a területen is meglévő szolgáltatási (as-a-Service) modell épp ezen cégek számára jelenthet megoldást.

Empatikus, befogadó cégvezetésre van szükség

A harmadik terület: az empátia. Jelenleg a munkavállalók 84%-a tapasztalja, hogy a vezetői figyelmen kívül hagyják az eltérő nézőpontokat. Egyharmaduk egyenesen azt állítja, hogy a menedzsment nélkülözhetőnek tekinti a munkatársakat. A munkavállalók több mint a 60 százaléka pedig még mindig nem tapasztalja, hogy igazságos döntéshozatal és esélyegyenlőség lenne a munkakörében.

A cég kultúrája a vezetőségétől ered, ezért fontos, hogy mindenben empátiát mutassanak – állapítja meg a felmérés. Egyrészt az alkalmazottakat a vállalat legnagyobb értékeként kell(ene) kezelni, másrészt átgondolt változtatási programokra lenne szükség, amelyek a cég közvetlen céljain túl, a munkavállalói igényeket is figyelembe veszik.

A kutatás rávilágít arra, hogy ezen a téren még van mit fejleszteni, és az empátiának a döntéshozatal részévé kell válnia. Ennek során le kell egyszerűsíteni a technológiai megoldásokat azok számára, akik nem tudnak lépést tartani az összetett technológiákkal. Az átalakulási programokat pedig az egyének készségeihez kell igazítani, az alkalmazottak 41 százaléka gondolja úgy, hogy ezt a vezetői meg is teszik.