Számos ponton megújul a hazai távközlési szolgáltatások szabályozása. A jövőben például az ügyfél hátrányos következmény nélkül is felmondhatja a határozott idejű szerződését is, ha hibásan teljesít a szolgáltató.

Távközlési szabályok módosítása

A megújult szabályozás – amiről részletes tájékoztatót tett közzé honlapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) – célja egyebek mellett a fogyasztók védelmének a megerősítése, a szolgáltatóváltás megkönnyítése. Az új európai uniós hírközlési kódex alapján a szolgáltatóknak 2021. június 30-ig kellett átalakítaniuk az általános szerződési feltételeiket (ÁSZF).

Átláthatóbb szerződéskötés

Ha valamilyen távközlési szolgáltatásra szerződik valaki – legyen az mobiltelefon-, internet-előfizetés, vagy kábeltévé-szolgáltatás –, ezentúl egy közérthető előzetes tájékoztatást és a szerződés adatainak rövid összefoglalóját is meg kell kapnia a szolgáltatótól.

Ezek a fogyasztói előfizetői szerződés részét képezik, az eddig megszokott ÁSZF-szel (általános szerződési feltételek) és az egyedi előfizetői szerződéssel együtt. A lakossági előfizetők kapcsán leírt szabályokhoz hasonló védelmet kapnak a mikro- és kisvállalkozások, valamint közhasznú szervezetek is.

Új szerződés megkötésekor az előzetes tájékoztatónak ki kell térnie például a szolgáltatás minőségi paramétereire, díjaira és az előfizetői szerződés időtartamára. A tájékoztatónak tisztáznia kell azt is, hogy az előfizető milyen feltételekkel mondhatja fel határozott idejű szerződését, milyen jogai vannak hibás teljesítés esetén, valamint számos információt a szolgáltatóváltásról és a számhordozásról.

A szolgáltató köteles tájékoztatni az előfizetőt azokról az intézkedésekről is, amelyeket a hálózat és a szolgáltatás biztonságának védelmében és a hálózatot fenyegető kockázatok csökkentésére hozott. A szolgáltató az előzetes tájékoztatást az ÁSZF mellett vagy annak részeként is rendelkezésre bocsáthatja.

A rövid szerződés-összefoglaló Európa-szerte egységes formátumban, tömören és áttekinthetően írja le a szerződés elemeit. A szolgáltató ezentúl köteles ilyet készíteni, és átadni minden egyes ajánlat esetén az előfizetőnek. Az egyedi előfizetői szerződés a jövőben is megmarad, de fő funkciója már a szerződő felek adatainak és nyilatkozatainak rögzítése.

Egyoldalú szerződésmódosítás, szolgáltatáscsomagok

Ha az előfizető szolgáltatáscsomagjában van legalább egy internet- vagy telefonszolgáltatás, ebben az esetben a csomag minden elemére alkalmazni kell a magasabb szintű fogyasztóvédelmi szabályokat.

Szolgáltatáscsomagnak számít, ha az előfizető egy előfizetői szerződés vagy egymással szorosan összefüggő szerződések keretében több szolgáltatást (kábeltévé-internet-mobiltelefon előfizetést) vagy végberendezést ( vezetékes telefont vagy routert) is igénybe vesz. Ilyen magasabb szintű védelmet jelent például, hogy a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításakor – a csomag minden elemére vonatkoztatva – az előfizető hátrányos jogkövetkezmények nélkül 45 napon belül felmondhatja a szerződést.

A szolgáltató jogosult az előfizetői szerződés egyoldalú módosítására, változás viszont, hogy ezentúl az előfizetők 45 napon belül nemcsak a számukra hátrányossá vált szerződéseket mondhatják fel, hanem további jogkövetkezmények nélkül minden olyan szerződést is, amin bármilyen érdemi módosítás történt, még akkor is, ha az határozott időre szól valamilyen kedvezményért cserébe.

Ezzel a felmondási joggal csak akkor nem élhet az előfizető, ha a módosítás a szolgáltató jogszabályi kötelezettségéből fakad, vagy azt hatósági döntés alapján teszi, illetve ha a változtatás csak előnyt hoz az előfizetőnek, vagy ha adminisztratív jellegű és nem hátrányos az előfizető számára. A módosításról az előfizetőket harminc nappal hamarabb értesítenie kell a szolgáltatónak.

Hogyan mondhatjuk fel határozott idejű szerződésünket?

Az előfizető bizonyos további esetekben is jogosult hátrányos következmény nélkül felmondani határozott idejű szerződését – például a szolgáltató tartós hibás teljesítése miatt. Hibás teljesítést jelent többek között, ha a szolgáltató a szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti, vagy egy felmerülő hibát két és fél hét alatt sem tud kijavítani.

Ha az előfizető felmondja a szerződését, a szolgáltató ugyanakkor követelheti az esetleges készülékvásárláshoz kapcsolódó kedvezmények megtérítését. Így az előfizető elveszítheti a kedvezményes áron kapott berendezés (például telefon, tévékészülék, laptop) árkedvezményét.

Az előfizető dönthet úgy is, hogy nem tartja meg az eszközt, ekkor a kedvezményt sem kell megtérítenie. Ha az eszköz megtartása mellett dönt, akkor az azon lévő hálózati korlátozást a szolgáltatónak ingyenesen fel kell oldania legkésőbb az elszámolással egy időben. Ha ez elmarad, az előfizető kötbérre is jogosult.