Digitális szintlépést hozott a járvány a vállalatok életébe, letisztultabbá vált a digitalizáció értelmezése. A cégek reálisabban látják a maguk pozícióját ezen a skálán.

Hazai vállalatok digitalizációs osztályzata

A hazai cégek esetében 2020-ra sokat tisztult a digitalizáció jelentésének értelmezése, amit elősegített, hogy a koronavírus a munkavállalók és cégvezetők körében is digitális szintlépést eredményezett.

A vállalatok felismerték, hogy a digitalizáció jelentősen hozzájárulhat működési hatékonyságuk, versenyképességük növeléséhez és segíthet a járvány okozta gazdasági bizonytalanság kezelésében – ezek voltak a főbb megállapításai a cégek körében elvégzett újabb digitalizációs kutatásnak.

A digitalizáció nem egyenlő a szigetszerű IT-fejlesztésekkel

Az idei eredmények alapján, a hazai vállalatok digitalizációs helyzetét összesítő Digitalizációs Index átlagos osztályzata ötös skálán 3,4 lett, ami kismértékű javulást jelent a 2018-as 3,3-hoz képest. Bár az index látszólag alig mozdult felfelé, a mutatószám 2020-ban már jóval komplexebb mögöttes folyamatokat takar, mint két vagy akár négy évvel ezelőtt – emelte ki Madar Norbert, a GKI Digital üzletágvezetője.

A Digitalizációs Index öt szempont alapján vizsgálja a cégeket: felméri a digitalizáció vállalaton belüli fontosságát, a digitalizáltság aktuális mértékét, azt hogy adott cég mennyire van felkészülve a fejlesztésekre.

Az index vizsgálja a vállalaton belüli digitalizációs terveket és lehetőségeket, végül a megkérdezett cégek maguk választhatják ki a magukra vonatkozó értéket.

„2020-ra a digitalizáció olyan fejlesztéseket jelent, amelyek a vállalati működés egészére hatással vannak, és nem csak szigetszerű – korábban inkább informatikai – fejlesztéseket takarnak. Az idei kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy a cégek ma már sokkal reálisabban el tudják helyezni saját magukat a „digitalizációs skálán”. A két éve még sikerként megélt fejlesztéseket 2020-ban már alapvető adottságként vagy egyszerű modernizációként kezelik – hangsúlyozta Madar Norbert.

Hazai vállalatok digitalizációs osztályzata

A digitalizációs sorban első az adminisztráció

A idei eredmények alapján ma már a digitalizálás számít a harmadik legfontosabb tényezőnek a vállalatok számára, ha hatékonyságnövelésről van szó. A digitalizációt (44%) csupán a folyamatos munkaerő-képzés (51%) és az általános szervezeti, működési modernizáció (47%) előzi meg azon a listán, melyen a működési hatékonyságot javító lehetőségeket rangsorolják a cégek.

A digitalizáció szektoronként és vállalatméretenként is eltérő jelentéssel bír: míg a kisvállalatoknál sokszor az egyszerűbb, kisebb beruházások is digitalizációs fejlesztésnek számítanak, a nagyvállalatok inkább komplex, nagyléptékű beruházásokban gondolkodnak.

Nem meglepő módon továbbra is az adminisztráció a leginkább digitalizált, szinte minden megkérdezett vállalat (94%) úgy gondolja, hogy nála már megjelentek a kapcsolódó folyamatokat érintő digitalizáció különböző formái.

A tervezés, az értékesítés és a logisztika a vállalatok közel felénél tekinthető olyan területnek, amely már digitalizált. Az ipari vállalatok főtevékenységének számító gyártás viszont továbbra is az egyik legkevésbé digitalizált terület a szektorban érintett magyar cégek körében (33%). Utóbbinak viszonylag egyszerű a magyarázata.

„Mivel egy gyártósor automatizálása, robotizálása a szervezet egészét érintő, sok kihívással járó, rendkívül drága, hosszadalmas folyamat, az ilyen jellegű digitalizációs beruházások hazánkban inkább zöldmezős projektek keretében valósulnak meg. Újonnan épülő üzemek esetében viszont már eleve automatizálható, robotizálható és távvezérelhető gyártási folyamatokban gondolkodnak” – véli Jeránek Tamás, a Siemens Zrt. Digital Industries vezetője.

A digitalizálás behozza az adatelemzést és a távmunkát is

A digitalizációval új feladatként jelenik meg a vállalatok életében az adatgyűjtés, adatelemzés és az adatbiztonság. Az első két terület a hatékonyságnövelés és a folyamat-optimalizáció kapcsán jelenthet fontos hozzáadott értéket.

Az adatbiztonság kezelése pedig azért kiemelt terület, mert a digitalizált cégeknél felhalmozott adatvagyon értéke szinte felbecsülhetetlen.

Különösen nagy értéke lehet az adat-alapú működésnek az ipari gyártásban tekintetében, ahol az optimalizáció áthatja az egész termelési folyamatot, és ahol a legkisebb módosítások is nagy változásokat idéznek elő a végeredményben.

„A vírus okozta üresjáratok ideje alatt számos, a digitalizációban élenjáró vállalat látott hozzá a felgyülemlett adatvagyon feldolgozásához és a gépekből kinyerhető adatmennyiség elemzéséhez. Ez egész biztosan jótékony hatással lesz a következő időszak fejlesztéseire” – teszi hozzá Jeránek Tamás.

Ebben az évben a digitalizáció sok vállalatnál megteremtette a távoli munkavégzés lehetőségét is. A távmunka feltételeinek megteremtése már az elmúlt években is fontos eleme volt a digitalizációs fejlesztéseknek, de csak a a koronavírus megjelenését követően kezdték tömegesen használni a technológia adta lehetőségeket.

Stratégiát nem módosított, de szemléletváltást hozott a járvány

A koronavírus alapjaiban nem befolyásolta a hosszú távú digitalizációs terveket, de elősegítette azok vállalati stratégián belüli rangsorolását és valamelyest gyorsította a végrehajtásukat.

A vállalatok több mint harmada a következő 1-3 év során folytatja a már meglévő digitalizációs fejlesztéseit, illetve a jelenlegi terveik szerint újakat is elkezd. Egyre több cég ismeri fel, hogy ez a növekedés hajtóereje, segítségével a vállalatok hatékonyabbá, rugalmasabbá és gyorsabbá tehetik a működésüket.

A vállalattulajdonosi körben is elindult egyfajta szemléletváltás: a cégek vezetői egyértelműen a fejlesztések mellett állnak. Ez azért fontos, mert ma még számos hazai nagyvállalat esetén se válik el a tulajdonos és a felső vezetés egymástól, így a digitalizációhoz szükséges feltételeket érintheti az is, hogy milyen szintű a cégvezetői elköteleződés.

A vállalattulajdonosok digitális felkészültsége is jelentősen javult az elmúlt két évben, ami megnyithatja az utat a komplexebb digitalizáció előtt.

„A hazai cégek digitalizációhoz fűződő kapcsolata nagymértékben átalakult a Siemens első, 2016-os digitalizációs kutatása óta. Ez a hitelesebb, átfogóbb megértés reálisabb terveket eredményezett, miközben a fejlesztésekre és beruházásokra irányuló lehetőségek javultak” – húzta alá Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója.