Idéntől egyre több távközlési szolgáltató vezeti be az inflációhoz igazodó díjkorrekciót, ami egyre többüknél automatikussá válik. A szakhatóság ezzel kapcsolatban több fontos tennivalóra hívja fel az előfizetők figyelmét.

Inflációkövető díjmódosítás

A Magyar Telekom most jelentette be, hogy márciustól 14,5 százalékos inflációkövető díjkorrekciót hajt végre, a Központi Statisztikai Hivatal által(KSH) 2022. évre megállapított éves fogyasztói árindex változással megegyezően.

Díjkorrekció a Telekomnál

A díjmódosítást a legnagyobb hazai távközlési szolgáltató az energiaárak és a beszállítói költségek drasztikus növekedésével magyarázza. Az előfizetők még a tavaly júliusban kiküldött számlamellékletükből értesülhettek a várható díjmódosításról, amely szeptember 1-jével került be az Általános Szerződési Feltételek(ÁSZF) közé.

A Magyar Telekom a KSH idevonatkozó közleményének hivatalos közzétételét követő 90 napon belül hajtja végre ezt a lépést, amivel a szolgáltatások és a díjcsomagok havidíjai változnak, a forgalmi típusú díjak, például a percdíjak nem.

Az inflációkövető díjkorrekció konkrét mértékéről a szolgáltató az idén februári számlamellékletben tájékoztatja az ügyfeleket. Az első emelt összegű számlát az üzleti vezetékes szolgáltatással rendelkező ügyfelek márciusban, a lakossági vezetékes, lakossági mobil- és üzleti mobil-előfizetők pedig áprilisban kapják meg.

Megkerestünk más hazai szolgáltatókat is, a Yetteltől érkezett válasz szerint a szolgáltató a KSH hivatalos értesítőjének a publikálását követő 60 napon belül tervezi ütemezni a díjkorrekciót, ami hasonlóan a Telekomhoz, csak a havidíjakat érinti.

A Vodafone Magyarország sajtóosztályától a következő állásfoglalást kaptuk: a távközlési szolgáltatók – köztük a Vodafone Magyarország – évek óta nem emeltek árat, az elmúlt évek gazdasági környezetének változásai: a pandémia miatti távmunka, távoktatás gyors bevezetése, energiaár-emelkedés, ellátási lánc zavarok, azonban szükségessé tették az automatikus inflációkövető díjkorrekció újbóli bevezetését.

Ennek mértéke a Vodafone esetében 9,39%, azért ilyen alacsony, mert a szolgáltató a 2021. augusztusától 2022. augusztusáig tartó éves időszak inflációját vette alapul.

Ezt érdemes még tudni az inflációkövető díjkorrekcióról

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság(NMHH) legutóbbi közleményében azt javasolja az előfizetőknek, hogy figyeljék a szolgáltatók szerződésmódosításra vonatkozó értesítéseit, és ha a megváltozott feltételeket nem kívánják elfogadni, a jogszabály szerinti határidőn belül élhetnek a felmondási jogukkal.

Az Általános Szerződési Feltételek(ÁSZF) díjkorrekciós mechanizmust bevezető módosításakor ugyanis felmondási joga van az előfizetőnek, kivéve, ha az inflációkövető díjmódosítást az előfizetői szerződés már tartalmazza, illetve ha az automatikus díjmódosítást bevezető szerződésmódosítást követően az előfizető nem élt a felmondási jogával, akkor az automatikus inflációkövetés és az ezzel járó díjemelés erre hivatkozva már nem mondható fel.

A múlt évtől egyre több ügyfél találkozhatott azzal, hogy a korábban éveken át változatlan – vagy akár csökkenő – telefon-, internet- és kábeltévé díjak drágulásnak indultak. Mi ilyenkor a teendő? Mi a helyzet a határozott idejű, vagyis hűségszerződésekkel? Mit érdemes tudni a tavaly óta ismét felbukkant automatikus inflációkövető díjkorrekcióról?

A legfontosabb alapelv, hogy versenypiac révén a távközlési szolgáltatók szabadon határozhatják meg az áraikat. A hírközlési törvény arra is lehetőséget ad nekik, hogy előfizetői szerződéseiket egyoldalúan módosítsák.

Ez vonatkozik a díjakra is, tehát a már megkötött szerződések esetében is bármikor, szabadon emelhetnek a díjakon. Így van ez a határozott idejű szerződéseknél is, tehát a „hűségidő” vállalásával az előfizetők nem tudják a szerződéskötéskor érvényes díjakat „rögzíteni” a szerződés időtartamára. Az ilyen szerződéseknél a szolgáltató többnyire nyújt valamilyen kedvezményt a határozatlan idejű szerződésekhez képest.

A szerződésmódosítást meg kell különböztetni attól az esettől, amikor a szerződés eleve úgy szól, hogy a díjak egy bizonyos időponttól kezdve változnak majd. Ilyen, amikor a szolgáltató az első néhány hónapot eleve kedvezményes áron adja, majd annak elteltével emeli a havidíjat.

Hasonló a helyzet akkor is, ha a szerződésben már szereplő valamilyen más, egyértelmű feltétel szerint, automatikusan változnak a díjak. Ha a szolgáltató a szerződésmódosítás során betartotta a szabályokat, és a feltétel pontosan leírja, hogyan történik a díjak változása, akkor ez nem nevezhető jogszerűtlennek.

Egyre több szolgáltató építi be a díjkorrekciót az ÁSZF-jébe

Tavaly több nagy elektronikus hírközlési szolgáltató épített be az ÁSZF-jébe olyan szerződési feltételt, amely alapján a jövőben az infláció mértéke határozza majd meg a díjak emelkedését vagy csökkenését.

A leggyakoribb megoldás, hogy a KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével korrigálják automatikusan, évente egyszer az előfizetési díjakat. Ez a szerződési feltétel az ÁSZF-ek hatályba lépése után minden új előfizető számára már eleve az előfizetői szerződés részét képezi, a már megkötött előfizetői szerződésekre pedig az inflációkövetést ÁSZF-módosítástól alkalmazható.

A szolgáltató által alkalmazott díjkorrekció akkor jogszerűtlen, ha az nem kellően objektív, mértéke és időpontja nem látható előre, vagyis a szolgáltató saját belátására, üzleti döntésére bízza, hogy korrigál-e díjakat, azt mikor teszi, valamint milyen mértékben.

Ebben az esetben minden ténylegesen végrehajtott díjmódosítás külön-külön egyoldalú szerződésmódosításnak minősül, és az előfizetők számára a felmondási jogot biztosítani kell – áll a szakhatóság közleményében.

Már a 2000-es évek elején is alkalmaztak a szolgáltatók inflációkövetést. Céljuk akkor is ugyanaz volt, mint most: a szolgáltatók árképzése anélkül követhesse az inflációt, hogy a szolgáltatónak az előfizetőivel egyenként kellene szerződést módosítani .

A korábbi évek alacsony inflációs értékei miatt ezek a rendelkezések kikerültek az ÁSZF-ekből, vagy az alkalmazásuk háttérbe szorult. Az előfizetők is azt szokták meg, hogy a díjak a szerződéskötés után általában már nem változtak.

Korábban csak arra volt érdemes figyelni, hogy a lejáró határozott idejű szerződést az előfizetők még időben hosszabbítsák meg, hogy ilyen módon profitálhassanak a szolgáltatók aktuális ajánlataiból. Ez azonban a múlt évvel megváltozott, és a hasonló feltételek megjelenése idén is folytatódhat.

Ezt tehetik az előfizetők

Egyoldalú szerződésmódosításkor a szolgáltatóknak meg kell adniuk a lehetőséget az érintett előfizetőknek, hogy a módosításról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül hátrányos jogkövetkezmények nélkül azonnali hatállyal felmondhassák előfizetői szerződéseiket akkor is, ha a szerződés határozott időre szól, és ez az idő még nem telt el.

A szakhatóság a következőket javasolja az előfizetőknek:

• Folyamatosan kísérjék figyelemmel a szolgáltatójuk értesítéseit az egyoldalú szerződésmódosításokról. Ezek gyakran a számla végén szerepelnek, vagy külön küld róluk a szolgáltató értesítést.

• Ha valamilyen módosítással nem értenek egyet, nézzék meg a többi szolgáltató ajánlatait, és ha jobb díjfeltételeket találnak éljenek a számhordozás lehetőségével is.

• Érdemes figyelni arra is, hogy ha a díjat csoportos beszedési megbízással fizetjük, akkor ellenőrizzük a banknál a beállított limitet, hogy a megemelt díjat is le tudja vonni a szolgáltató. Ha ezt elmulasztjuk és a levonás sikertelen lesz, akkor a szolgáltató ugyanúgy fog eljárni, mintha a számlát az előfizető egyáltalán nem fizette volna be.