Az iparági szövetség szerint a mesterséges intelligenciával(AI) kapcsolatban ne hátráltassuk az innovációt, hanem inkább alakítsuk ki hozzá a megfelelő szabályozási környezetet, és készítsük fel a hazai munkavállalókat a magasabb hozzáadott értékű feladatok elvégzésére – a monoton feladatokat úgyis algoritmusok végzik el helyettük.

AI stratégia

A SMART 2023 – Changing reality konferencián ismertette az IVSZ a társadalom, a hazai technológiai szektor, illetve a kormányzati szereplők számára kidolgozott álláspontját a már a hétköznapjainkba begyűrűző mesterséges intelligenciával kapcsolatban.

Az informatikai vállalkozások szövetsége(IVSZ) régóta azt hirdeti, hogy a technológiai fejlődés, a digitális transzformáció olyan kitörési lehetőséget jelent Magyarország számára, amely segíthet kihúzni a gazdaságot a közepes fejlettség csapdájából. Ennek a technológiai fejlődésnek az egyik meghatározó eleme a mesterséges intelligencia.

A jövő egyik legmeghatározóbb technológiája

Az IVSZ az egyik legmeghatározóbb technológiaként azonosítja az AI-t, a szövetség szerint az ezzel kapcsolatos fejlesztések éppúgy a digitális transzformáció részét képezik, mint számos más, a hatalmas felhalmozott adatbázisok elemzésére, hasznosítására irányuló technológia.

“Olyan környezetet kellene hazánkban teremteni, hogy az AI-megoldások javítsák a felhasználók életminőségét és versenyképességét, úgy, hogy azok nem sértik a felhasználók valós érdekeit és jogait. A következő években csakis az a gazdaság tud versenyképes maradni, amelyben a munkavállalók készségszinten használják a modern technológiát, és képesek arra, hogy a mesterséges intelligenciára építve újabb innovatív megoldások születését támogassák” – kommentálta Vinnai Balázs, az IVSZ elnöke a szövetség állásfoglalását.

Az AI-nál különösen fontos a kiegyensúlyozott szabályozás

Az IVSZ szerint is szükség van az AI alkalmazásának széleskörű – az informatikai vonatkozásokon messze túlnyúló, a jogi, etikai, szociális, üzleti, versenyszabályozási aspektusokra is kiterjedő elemzésére.

Különösen fontos a megfelelő egyensúlyt megtalálni a szabályozásnál, hogy az biztosítsa az AI alkalmazás területén a jogszerűséget, a felhasználók biztonságát, az alapjogok csorbítatlanságát, ugyanakkor lehetőség szerint támogassa a technológiai fejlődést, az innovációt és csak a szükséges mértékben korlátozza azt, de semmiképpen ne gátolja.

A szövetség javasolja továbbá olyan „szabályozási tesztkörnyezet” létrehozását, amely lehetővé teszi, hogy a mesterségesintelligencia-fejlesztéseken a szabályozás következményeit, hatásait „védett” körülmények között vizsgáljuk, megfelelően módosítva a fejlesztést a felhasználói biztonságot előtérbe helyezve, – vagy esetleg a szabályozási környezet módosítására téve javaslatot.

Kulcsfontosságú az AI betanításához szükséges adatvagyon megfelelő kezelése is, ezért az IVSZ szükségesnek tartja, hogy a közszférában keletkező – nem bizalmas vagy minősített – adatok minél szélesebb körben válhassanak elérhetővé, hogy azokra építve innovatív AI-megoldásokkal állhassanak elő a magyar vállalatok.

A monoton munkát átveszi az AI, nő az igény a nagyobb tudású munkaerőre

A mesterséges intelligencia jelentős hatást gyakorol a munkaerőpiacra is. A monoton feladatok végrehajtása helyett a magasabb hozzáadott értékű munkavégzés felé tolódik el a hangsúly minden munkakörben. Ez megköveteli a folyamatos tanulást, önképzést a munkavállalók részéről, hiszen csak a digitális készségekkel rendelkező munkavállalók tudják hatékonyan használni a mesterséges intelligenciát.

A kormányzatok nem hagyhatják magukra ebben a folyamatban a munkavállalókat. Szükség lesz átképzési programokra, munkaadók és munkavállalók számára nyújtott célzott támogatásokra annak érdekében, hogy a felkészítsék a jövőre a jelen munkavállalóit – emeli ki a szervezet állásfoglalása.

Mi lesz az ország három éve elfogadott AI stratégiájával?

Fontos, hogy Magyarország meg tudja ragadni az adatgazdaság és az AI alkalmazásában rejlő kitörési lehetőséget, így az IVSZ széleskörű összefogást kezdeményez, hogy a kormány által 2020-ban elfogadott Mesterséges Intelligencia Stratégia felülvizsgálata mihamarabb megtörténjen. A szövetség szerint ez az alapfeltétele az AI-vel kapcsolatos részletes akciótervek mielőbbi és hatékony végrehajtásának.

Az IVSZ javasolja, hogy a digitalizációról szóló hazai szakmai közbeszédben elsősorban az AI, az adatgazdaság és a digitális transzformáció pozitív vonatkozásaira, a technológiai fejlődésben rejlő kitörési lehetőségre helyezzük a hangsúlyt, a technológia bizonyított és biztonságos felhasználási területeinek bemutatásával és azoknak az üzleti problémáknak a megismertetésével, amelyre AI alapú fejlesztésekkel választ lehet adni. Ellenkező esetben csak konzerválni – rosszabb esetben tovább növelni – tudjuk a lemaradásunkat – hangsúlyozza az állásfoglalás.

 

AI stratégia