Az Európai Unióban több mint 1,3 millióan tanultak az elmúlt években technikumi illetve felsőoktatási szinten infokommunikációs(ICT) ismereteket. Közülük a lányok, nők még mindig igen alulreprezentáltak, arányuk uniós szinten nem haladja meg a 17 százalékot.

A napokban hozta nyilvánosságra a témával kapcsolatos 2018-as összesítését az EUstatisztikai hivatala, az Eurostat. A tagországok között Belgium vezet, ahol a lányok, nők aránya eléri a 37 százalékot, de ezen a téren kiemelkedően jó mutatóval rendelkezik még Románia(32%) Bulgária(31%), Görögország és Svédország(30-30%).

A 10 százalék alatti másik végletet Hollandia képviseli, ahol a lányok, nők aránya épp, hogy eléri a 8 százalékot, illetve Luxembourg, ahol a 9 százalékot. Magyarország 14 százalékkal, a 17 százalékos uniós átlag alatt teljesít, de több közép-kelet európai tagállamot is megelőz.

Kevesebben vannak, de kitartóbbak

A hazai felsőoktatásban a 10 évvel ezelőtti 3-4 százalékról már mintegy 15 százalékra javult a mérnök-informatikus női hallgatók aránya. Tapasztalat szerint a lányok körében kisebb is a lemorzsolódás, mint a fiúknál, többen jutnak el a diplomáig.

Nagyobb a nők aránya a doktori címet elérők körében is, az uniós statisztikák szerint 2018-ban a lányok adták az adott évben doktorált infokom hallgatók 22 százalékát. Ezen a téren a tagállamok között Lettország áll az élen, ott a frissen doktoráltak közel fele (47%) került ki a nők közül, de közel ilyen jó mutatót, 43 százalékot produkált még Horvátország.

A mesterképzésben résztvevő lányok aránya uniós szinten hasonló számokat mutat, mint a doktorálóké. Ezen a képzési szinten a nők arányában Észtország vezet 36 százalékkal, Bulgáriát, Dániát és Romániát megelőzve, ahol egyaránt 35 százalék a lányok, nők részesedése.