Idén lenne százhúsz éves a napjainkban széles körben alkalmazott számítógépek működésének alapelvét megalapozó matematikus, Neumann János, akinek emlékét egész éves programsorozattal ünnepeli a szakma.

Neumann János

Ebben az évben ünnepeljük a XX. század legmeghatározóbb magyar tudósa, a modern számítógépek működési elveit is kidolgozó Neumann János születésének százhuszadik évfordulóját. A neumanni örökség minél szélesebb körű megismertetése érdekében ez év végéig tartó megemlékezés-sorozattal készült a Neumann Társaság.

Neumann nagysága egyfelől matematikai, tudósi zsenialitásában rejlik, abban, hogy új alapelveket határozott meg a kvantumelmélettől a játékelméletig. Másfelől a szintetizáló képességében, amely segített felismerni, miképp kamatoztathatók az elért tudományos eredmények a gyakorlatban, a közgazdaságtanban, vagy az atomenergiafelhasználásban.

Kutatta azt is, hogyan segíthetik a számítógépek a gyakorlati problémákat, amit Neumann-elveknek neveznek ma is. Foglalkozott a tudományos és technikai fejlődés erkölcsi problémáival is, így nem véletlen, hogy az évszázad emberének választotta 1999-ben a Financial Times.

A Magyar Informatika Napja konferencia fókuszában is Neumann munkássága áll

Az emlékév nyitó szakmai rendezvénye a Neumann Társaság és az Óbudai Egyetem közös szervezésében tartott a Magyar Informatika Napja konferencia, ahol munkásságának mai hatásáról hangzottak el szakmai előadások: benne a Neumann játék- és növekedéselméletről, valamint arról, hogyan léptünk tovább a Neumann-elvű feldolgozástól az elosztott mély gépi tanulásig.

A rendezvények sorában megtalálható még a Magyar Tudományos Akadémián tervezett konferencia, a Nemzetközi Informatika Olimpia, és olyan alkotópályázatok is, amelyek a még szélesebb közönséget kívánják elérni. A felsorolásból nem maradhat ki a balatonfüredi faültetés a Tagore sétányon, az MNB emlékérem, vagy a Neumann-piknik sem.

További programként lesz koszorúzás a tudós szülőházánál,halálának 66. évfordulóján, vándorkiállítás az életéről Budapesten és országszerte, informatikai versenyek vagy a Múzeumok- és Kutatók éjszakája programsorozat eseményei.

A Magyar Informatika Napját a Neumann Társaság kezdeményezésére ünneplik meg minden évben arra emlékezve, hogy 1959. január 21-én jelentették be a sajtóban az első magyar elektronikus számítógépet a – Neumann-elvek alapján működő – szobányi méretű M-3-at. Ez a dátum tekinthető a magyar számítástudomány születésnapjának.

A rendezvénysorozat alkalmából dedikált honlap is készült, amely a www.neumann120.hu címen található.