Az uniós háztartások tavaly több mint 200 milliárd eurónyit költöttek telefonálásra és postai szolgáltatásra, ami az EU GDP 1,3 százalékának felel meg. Nálunk a kommunikációs költségek meghaladják az uniós átlagot – derül ki az Eurostat friss felméréséből.

Mennyit költünk kommunikációra

Tavaly uniós szinten a háztartások összkiadásában 2,3 százalékot képviseltek a kommunikációra fordított kiadások. (A felmérés a kiadások közé sorolja még a telefax berendezések és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások díját is.)

A bolgároknak kerül a legtöbbe, a luxembourgiaknak a legkevesebbe

A költések szintje, mint azt a mellékelt ábra is szemlélteti, tagországonként jelentős eltérést mutat. A kommunikációra fordított kiadás tavaly Bulgáriában volt a legnagyobb 4,8%, második helyen áll Görögország(4,4%), Románia(4,1%) és Horvátország(4,0%). Magyarország a hatodik a sorban 3,3%-os költési aránnyal, ami 1 százalékponttal magasabb az uniós átlagnál.

A legkevesebbet, 1,3%-ot a luxembourgi háztartásoknak kell ilyen célokra fordítani, őket követik a britek 1,6%-kal, majd 1,9-1,9%-kal Dánia és Ausztria.

Összes kiadás hány százalékát költjük kommunikációra

A felmérés tíz éves időtávban is vizsgálta a kommunikációs költések alakulását, megállapítva, hogy a háztartási kiadások összes tétele között uniós szinten a postai és a telefonköltségek csökkentek a legnagyobb mértékben. Míg 2008-ben ezek a tételek adták a teljes háztartási büdzsé 2,8 százalékát, 2018-ban már csak a 2,3 százalékát, ami fél százalékpontos mérséklődést jelent.

Észtek kontra románok

A háztartási kiadásokon belül a kommunikációs költség 2008-2018 között a legtöbb uniós tagországban mérséklődött. A legnagyobb mértékben 1,3 százalékponttal az észteknél csökkent, ahol tíz éve még 3,8 százalék volt az aránya, tavaly már csak 2,5 %.

A jelentősebb visszaesést mutató országok közé sorolható még Hollandia(-1,1 %pont), Lengyelország(-1,0 %pont), Franciaország(-0,8 %pont), de még a cseheknél és a bolgároknál is tudott 0,6 százalékponttal mérséklődni.

Magyarországon nem érte el az uniós átlagot az ilyen irányú kiadások mérséklődése, de nem sokkal maradt el tőle a -0,4%ponttal. Nálunk 2008-ban a háztartások kiadásában még 3,7 százalék volt a kommunikációs költség.

Nem így Romániában, ahol az elmúlt tíz év alatt 2 százalékponttal drágultak a telefonálásra és a postai szolgáltatásokra fordított kiadások. Ezek 2008-ban még alig a 2,1 százalékát adták a teljes háztartási büdzsének. Három további tagállamban nőttek még a kiadások, de ennél jóval kisebb mértékben Litvániában(+0,5%pont), Svédországban(+0,4%pont) és Horvátországban (+0,2%pont).