Közép-Kelet-Európa a régió egészének a versenyképességét veszélyeztető kihívásokkal néz szembe, amire a digitalizáció felgyorsítása jelenthet megoldást. Mely területeket tartják a legfontosabbnak a cégvezetők? – ezt vizsgálta egy friss tanulmány.

Digitalizació felgyorsítása

A kutatás során nyolc ország – Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Görögország, Horvátország és Szerbia – közszférájának és piaci szektorának képviselőit kérdezték az IDC elemzői.

A járvány után a vállalatoknak és intézményeknek újra kell gondolniuk a prioritásaikat, céljaikat. Ehhez nyújthat értékes támogatást a digitalizáció – derül ki az Oracle megbízásából készült felmérésből.

A döntéshozóknak a legkevésbé a munkaerő fejlesztése fontos

A megkérdezett régiós döntéshozók számára legfontosabb üzleti prioritások közül 72 százalék az üzleti teljesítmény javítását(1.), 71 százalék a költségcsökkentést(2.) jelölte meg. Hasonló arányban szavaztak a vásárlói igények hatékonyabb kiszolgálására(3.), valamivel kevesebben(69%)a céges kiberbiztonságra(4.), míg a munkaerő fejlesztésére, támogatására csak alig 62 százalék(5.).

Ráadásul a vizsgált országok egyikében sem ez utóbbi áll az első helyen a prioritások sorában, ami azért meglepő, mert a robotizáció, automatizáció nem kiváltja, hanem megváltoztatja a humánerő szerepét a gazdaságban. Előtérbe hozza számukra a digitális tudás szükségességét.

A felsorolt üzleti prioritások közül az üzleti teljesítmény javítása Magyarország, Szerbia és Horvátország vállalati és intézményi szereplői számára a legfontosabb, a vállalati biztonságot Lengyelország és Csehország teszi első helyre. A vásárlói igények hatékonyabb kiszolgálása Szlovákiának és Görögországban a legfontosabb, Romániában pedig a költségcsökkentés kerül az első helyre.

Az elemzők szerint összességében az első három üzleti cél közel azonos fontosságú a válaszadók körében. Ez is jól mutatja, mennyire kritikus a régió üzleti és kormányzati szereplői számára a döntéshozatal.

„Sok esetben inkább a rövidtávú, az üzletmenet védelmére fókuszáló célok közül választanak az olyan befektetések helyett, amelyek hosszú távon gondoskodnának a szervezet jóllétéről. Az IT – különös tekintettel a felhő, az adatkezelési és adatelemzési megoldások – egyre fontosabb szerepet fognak játszani a kompromisszumok egyensúlyozásában és célok elérésében” – állapítja meg a jelentés.

Sic itur ad cloud

Egyre növekvő mértékben választanak felhőalapú megoldásokat a régió felmérésben vizsgált vállalatai és intézményei. A jelenség a koronavírus-járvány okozta lezárásokra vezethető vissza, amikor a felhőalapú szolgáltatások jelentették a legjobb és legkézenfekvőbb megoldást.

A cég- és intézmény vezetőkön egyre nagyobb a nyomás, hogy bizonyítsák, az általuk tervezett digitális átalakításhoz szükséges beruházások valódi értéket teremtenek az adott szervezet számára.

Oracle kutatás

Adatok mindenütt, de lesznek-e belőlük elemzések?

A kutatás során a válaszadók csaknem háromnegyede (72%) a megfelelő adatkezelést tartotta a legfontosabb eszköznek a célok eléréséhez. Ennek oka, hogy a mesterséges intelligencia és gépi tanulás által vezérelt eszközök segítségével elemzett és szakszerűen kezelt adatok gyorsabb és pontosabb üzleti döntéseket tesznek lehetővé.

Ily módon tudnak a vállalatok a korábbiaknál jobban megfelelni a piaci elvárásoknak. Ugyanakkor az is tény, hogy a közép-kelet-európai régióban még elég nagy számban vannak jelen olyan cégek és intézmények, amelyek még nem tudnak mit kezdeni az összegyűjtött hatalmas adatmennyiséggel.

Egyfajta aránytalanság is felfedezhető a régiós szervezetek célkitűzései és prioritásai, illetve az IT ezen célok támogatásában betöltött szerepe között. Az elavult infrastruktúra, az egymástól elkülönítve tárolt adatok, a nem megfelelő vagy manuális folyamatok gátolhatják az innovációt.

Hogyan kezeljék a cég- és intézményvezetők ezeket a kihívásokat? Hogyan tehetik ezt meg? Az IDC szakértői az alábbi lépéseket tanácsolják:

  • Képzeljék el, milyen szerepet tölthet be a vállalkozás egy megosztáson alapuló gazdaságban.
  • A technikai lemaradások csökkentését tegyék a teendők lista elejére.
  • Célozzák meg egy intelligens központ kiépítését.
  • Egyszerűsítsék a folyamatok korszerűsítését, a túlbonyolítás csak komplikációkat szül.
  • Építsenek ki egy olyan infrastruktúrát, amely megfelel a dinamikus üzleti elvárásoknak.
  • Fektessenek hangsúlyt a megbízhatóságra.
  • Az elemzés a vállalkozás minden szintjén váljon a döntéshozatali folyamat részévé.