A szolgáltatóknak ingyen és egyszerűsítve kell biztosítaniuk az utólagos számhordozást, az internetszolgáltatók közötti szünetmentes váltást, és rendszeresen tájékoztatniuk kell az előfizetőiket a legolcsóbb díjszabásaikról.

Szünetmentes az internetszolgáltató-váltás

Nemcsak telefonszolgáltatót lehet már könnyen váltani, hanem internetszolgáltatót is szünetmentesen válthatunk. Az előfizetőnek ezt az új szolgáltatónál kell kérnie, utóbbi feladata intézkedni a korábbi szerződés felmondásáról.

Az új operátor abban is együttműködik az előző szolgáltatóval, hogy a váltáskor a szolgáltatás kiesése ne legyen több egy munkanapnál, akkor sem, ha a szünetmentes váltás műszaki feltételei nem adottak. Ha az átvevő szolgáltató viszont a bekötést nem megfelelően teljesíti, kompenzációt kell fizetnie az új ügyfelének.

Hogyan férhetünk hozzá korábbi e-mail és ügyfélfiókunkhoz?

Ha az előfizető e-mail-szolgáltatást is igénybe vett régi szolgáltatójától, akkor a levelező fiókjához való hozzáférést kérésére a szolgáltatónak még legalább fél évig biztosítania a számára, vagy továbbítania kell az üzeneteket egy, az előfizető által megadott e-mail-címre.

Az előfizetői szerződés megszűnése után a szolgáltató még egy évig köteles hozzáférhetővé tenni a volt ügyfelének az előfizetői szerződésével kapcsolatos információkhoz.

Ha az előfizető felmondja a szerződését, hívószáma megtartását a szerződés megszűnése utáni egy hónapban is kérheti az egykori szolgáltatójától. Az utólagos számhordozáskor a volt előfizető a számát ingyen átviheti egy másik szolgáltatóhoz. A számhordozást már az új szolgáltatónak kell lebonyolítani, amiben a régi szolgáltató köteles együttműködni.

Kötelező tájékoztatás a legolcsóbb díjakról

A hírközlési szolgáltatóknak már kötelező tájékoztatniuk az ügyfeleiket a náluk elérhető legkedvezőbb díjakról is. Ezt az internet- és telefonszolgáltatóknak évente, vagy az előfizető kérésére bármikor meg kell tenniük. A határozott idejű előfizetői szerződés esetén pedig bármelyik típusú távközlési szolgáltatónak a lejárat előtti 90 napban kell ugyanerről háromszor is informálnia az ügyfelét.

Az új európai uniós hírközlési kódexben rögzítettek nyomán bekövetkezett változások egy részéről korábban itt írtunk. A témában további részleteket pedig a hírközlési hatóság(NMHH) tematikus oldalán lehet olvasni.