Négy jelentkezőből hármat – a Magyar Telekom Nyrt.-t, a Telenor Magyarország Zrt.-t és a Vodafone Magyarország Zrt.-t – vett árverési nyilvántartásba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). Az árverési eljárás az 5G frekvenciák értékesítésére indult. A kizárt Digi megfellebbezi a döntést.

5G tender

A hatóság szeptember 13-ig az alaki eljárást bonyolította le, ezt követi a tartalmi vizsgálat. A folyamat a licitnapokkal folytatódik. A sikeres pályázók szeptember 23. és október 11. között frekvenciasávonként négy külön naptári napon licitálhatnak először a 2600 MHz-es, majd a 3600 MHz-es, azután a 700 MHz-es és végül a 2100 MHz-es frekvenciasáv blokkjaira. Eredmény késő őszre várható.

Eredményt október végére, november elejére ígér a hatóság

A felsorolt frekvenciasávok árverésére augusztus 8-án mind a négy mobilszolgáltató, köztük a Digi is jelentkezett. Az alaki vizsgálat eredményeként – a hiánypótlások után – a hatóság végül csak a fent említett három mobilszolgáltatót vette nyilvántartásba. Indoklása szerint a negyedik jelentkező nem felelt meg a részvételi feltételeknek. Megkeresésünkre az NMHH-nál arról tájékoztattak, hogy a döntés ellen a nyilvántartásba nem vett jelentkező fellebbezhet, amire 15 nap áll a rendelkezésére.

Az mindenesetre meglepő, hogy a hazai mobilpiac legfiatalabb szereplője a Digi, amelynek a 4G hálózat kiépítésére is kevesebb a frekvenciája, és amelynek a piacra lépésétől a tarifaverseny élénkítését várják, úgymond alaki hibák miatt nem indulhat a kritikus 5G pályázaton.

Fellebbez és kitart magyarországi tervei mellett a Digi

A HWSW értesülése szerint a hatóság által kiadott, a kizáró okokat taglaló dokumentációban az áll, hogy a DIGI jelentkezése a dokumentáció 61/n pontjának nem felelt meg, ami többek közt kimondja, hogy a jelentkező a jelentkezés beadását megelőző 24 hónapban nem sérthette meg a vállalkozások összefonódására vonatkozó szabályokat. Márpedig a DIGI és az Invitel fúzióját a hatóság félrevezetése miatt versenyfelügyeleti eljárást követően tavaly 90 millió forintos bírság kiszabása mellett visszavonta a Gazdasági Versenyhivatal, majd új eljárást rendelt el.

A Digi késő este reagált közleményben a NMHH mostani döntésére. Ebben alaptalannak és nem tisztességesnek minősítette a szakhatóság lépését, egyben jelezte, hogy mindezek ellenére folytatja a magyar piacra vonatkozó tervei megvalósítását.

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. azt is bejelentette, hogy nem a hazai cég vett részt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által kiírt 5G-s frekvenciaárverésen, hanem a DIGI COMMUNICATIONS N.V., a Hollandiában bejegyzett anyavállalat indult a pályázaton.

Álláspontja szerint a meghozott határozat nem egyezik meg a pályázati kiírás feltételeivel, nem konkrét tényekre és alapos elemzésekre támaszkodik, feltételezéseken és olyan történéseken alapul, melyek csak hipotézis tárgyát képezik. Ez a határozat bővíti a cégcsoportot hátrányosan érintő, vitatható döntések sorát, melyeket az NMHH az elmúlt időszakban hozott a korábbi frekvenciaárverésekkel kapcsolatban a cégcsoport tagjaival szemben.

Ezért a DIGI COMMUNICATIONS N.V az NMHH döntése ellen minden elérhető – a magyar és európai jogszabályoknak megfelelő – eszközzel fellebbez.

A sikeres pályázóknak az éles licit előtt felkészülésképpen az NMHH próbaárverést is tart. Az egyes árverési napok eredményét viszont csak az eljárás végén egyszerre hozza majd nyilvánosságra. Erre a tervek szerint a korábban jelzett október eleje helyett várhatóan október végén, november elején kerül sor. Kérdés, hogy a fellebbezési eljárás mennyivel tolja ki a végső döntés határidejét.

Az 5G-célú hasznosítás kedvezőbb frekvenciahasználati díjat eredményez

A szélessávú mobilcélra használható frekvenciák közül az 5G fejlesztéshez szükséges „úttörő” sávok a 700-3800 MHz között vannak. Így idén a 6 GHz alatti sávokat kívánják értékesíteni, az e fölöttiekre a következő években kerül majd sor. Az ideiek közül is kiemelt a 700 MHz-es sáv, amit azonban 2020-ig még a földfelszíni TV-műsorszórás használhat. Ebben a sávban szolgáltat tévéműsorokat országosan az Antenna Hungária (AH) Zrt., illetve néhány helyi televízió.

A négy frekvenciasávot az NMHH 15 évre értékesíti, ez az időtartam egy alkalommal, 5 évvel meghosszabbítható. A frekvenciák tényleges felhasználásával kapcsolatban nem lesznek kikötései a hatóságnak, vagyis a nyertesek arra használják, amire akarják. Azoknak viszont, akik a megszerzett frekvencián 5G-célú hasznosítást terveznek, a hatóság kedvezményes éves frekvenciahasználati díjat állapít meg.

A frekvenciatender kapcsán néhány hónapja a szakminiszter Palkovics László ösztönző frekvenciagazdálkodást, szabályozási könnyítéseket, célirányos engedményeket ígért. Fontosnak tartotta az infrastruktúra építés támogatását, könnyítését, a piaci alapon nem rentábilis területek lefedését állami részfinanszírozással.

Az 5G, vagyis az ötödik generációs technológia sok egyéb mellett az önvezető járművek, a távműtétek, és a szenzorok tömeges használatának a korszakát hozza el. Ezekhez a mai mobilhálózatok teljesítménye nem elegendő.