A termékfüggőségi viszonyok jelen vannak a cégek életében a mindennapi szoftverhasználat során. Ezek jelentősen befolyásolhatják egy adott megoldás beruházási költségét, és a szoftverhasználat jogszerűségét, ezért fontos figyelembe vennünk őket.

Microsoft

Girardi KornélA címet olvasva jogosan felmerülhet bennünk a kérdés: egy újabb függőségi probléma látott napvilágot? Nem feltétlen szükséges ugyan azonnal egy még általunk nem ismert szenvedélybetegségre gondolnunk, tünetileg megvizsgálva azonban az esetet valóban lehet hasonlóság a függőségi állapotra jellemző magatartásformára. Mindez oly módon, hogy ha elmegyünk a probléma mellett, és nem kezeljük körültekintően a kialakult helyzetet, az hátrányos helyzetbe hozhatja az érintett személyt és a környezetét is.

A termékfüggőség lehet technikai, illetve jogi alapú

A Microsoft termékfüggőségi viszonyok jelen vannak egy szervezet életében a mindennapi szoftverhasználat során. A hétköznapi felhasználónak ez talán fel sem tűnik, hiszen megszokásból használja a rendelkezésére bocsátott eszközön a számára biztosított különböző szoftveralkalmazásokat. Ha viszont technikai oldalról, továbbá licencelési szempontból jobban megvizsgáljuk az esetet, akkor már tapinthatóvá válik a jelenség, amivel mindenképp foglalkoznunk kell.

Induljunk el a viszonylag magától értetődő szoftvertermék-kapcsolatok feltérképezésével. Az asztali számítógépre készült alkalmazások futtatásához technikailag mindenképpen szükséges egy megfelelő operációs rendszer, ami az adott szoftver működésének, előfeltétele. Egy igen hétköznapi és egyszerű példával élve: egy Microsoft Office alkalmazáscsomag használata, telepített Windows (vagy Mac OS) operációs rendszer nélkül elképzelhetetlen.

Előfordulhat olyan termékfüggőségi eset is, amely nem technikailag köt össze két különböző szoftverterméket, hanem a szoftver felhasználási szerződése, vagyis a licenc kötelez minket a második termék (úgynevezett kapcsolt termék) használatára.

Ilyen lehet például a Microsoft mennyiségi licencszerződésekben elérhető Windows Upgrade licenc (pl. Windows 10 Pro), amelyhez licencelési szempontból elengedhetetlen, hogy tartozzon hozzá frissítési alapként egy másik szoftver (pl. Windows 7 Professional). Utóbbit viszont technikailag nem szükséges feltelepíteni. Természetesen minden, a relációban érintett szoftverterméket licencelnünk kell függetlenül attól, hogy azok technikailag, vagy jogilag állnak viszonyban egymással.

A kevésbé kézenfekvő termékekről és függőségeikről kiemelten érdemes említést tenni. Ezek ugyanis szegmentáltan jelennek meg a szervezeti működésben, egyrészt alkalmazás üzemeltetői oldalról, másrészt licencgazdai szerepkörhöz kapcsolódóan.

Szerencsésnek mondható, ha ezek házon belül találkoznak. Ebben az összefüggésben olyan fajta termékviszonyokra kell gondolnunk, amelyek jellemzően az adatbázis-kezelő nélkül működésre képtelen (SQL technológiára épülő) szoftvertermékeket, vagy a hozzáférési licencek (CAL) különböző – adott esetben egymásra épülő – típusait jelentik.

Mit mivel kell összerendelni?

A fentiek tükrében érthetővé válik számunkra a kérdés: a szoftvertermék, amit használni szeretnék jogilag, vagy technikailag összekapcsolódik-e más licencekkel, termékekkel, amelyekkel szintén rendelkeznünk kell, vagy önmagában is használható?

Mivel ezek az úgynevezett termékfüggőségek jelentősen befolyásolhatják egy adott megoldás teljes beruházási költségét, illetve a szoftverhasználat jogszerűségét, ezért nagyon fontos figyelembe vennünk őket.

Ez így rendben is lehetne, de hol található erre vonatkozó tájékoztatás, amiből megtudható, hogy mit, mivel kell összerendelni? Korábban – 2015. július 1-ig –a Microsoft Mennyiségi Licencprogramjában rendelhető szoftvertermékek használatára vonatkozó jogokat ismertető Termékhasználati Jogosítvány (Product Use Right) névre hallgató szerződéses dokumentumban volt elérhető ez az információ, amit később felváltott a Termékfeltételek (Product Terms).

Ez utóbbiból – ismeretlen okokból – kikerült ez a tudnivaló. Létezik továbbá egy Volume Licensing Brief is a témában „Microsoft software dependency guide”, ami a gyártó oldaláról letölthető, ez az anyag azonban nem mondható naprakésznek a 2015. decemberi dátumot tekintve.

A gyors áttekinthetőség majdhogynem szó szerint aranyat ér,ezért készült az alábbi táblázat, amely a kevéssé nyilvánvaló termékeket és függőségeit foglalja össze. Minden olyan aktuálisan elérhető szoftverterméket tartalmaz, amely az operációs rendszeren felül, további –nem integrált – szoftver meglétét teszi szükségessé. A bal oldali oszlopban a Product (Termék), míg a jobb oldali oszlopban a szükséges hozzátartozó Dependency (Függőség) termék kapott helyet.

Microsoft termékek

Girardi Kornél licencelési szakértő, az IPR-Insights Hungary Kft. licenctanácsadási csoportvezetője