Az üzleti világban egyre többen használják a felhő technológiát és ezen belül a SaaS szolgáltatásokat . Utóbbi a szoftverlicenceléshez való hozzáállás újfajta megközelítését is igényli. Ehhez iparági összefogással születtek meg a szükséges alapelvek.

Szoftver licence alapelvek

Kovács GáborAmi néhány éve még csak előrejelzés és jóslat volt, az mára minden várakozást felülmúlva valósággá vált. A felhőalapú szolgáltatások életünk kikerülhetetlen részévé váltak. Ebben a technológia elképesztő iramú fejlődése csakúgy szerepet játszott, mint a koronavírus járvány okozta megváltozott munkakörülmények.

Utóbbi miatt hatékonyan kellett átállni az otthoni munkavégzésre, aminek következtében olyan cégek vagy szervezetek is használni kezdték a felhő technológiát, amelyek eddig mereven elzárkóztak ettől.

A SaaS-ra váltás a licencelés alapos átgondolását igényli

Változatlanul a SaaS (Software as a Service) szolgáltatások rendelkeznek a legnagyobb piaci részesedéssel.Az IDC szokásos éves felmérése alapján 2020-ban a nyilvános felhő piaca 24,1%-kal nőtt, ami bevételi szinten 312 milliárd dollárt jelent a felhőszolgáltatóknak.

Egyre több vállalat dönt amellett, hogy lecseréli korábbi örökös licenceit az új, innovatív és felhasználóbarát SaaS szolgáltatásokra, de ez a licencelés alapos átgondolását és a licencekhez való hozzáállás újfajta megközelítését követeli meg.

A felhőszolgáltatások felhasználási feltételei természetesen eddig is le voltak fektetve, és jogilag is megalapozottak voltak – elég csak a havonta frissülő Microsoft Online Service Terms-jére gondolni –,ugyanakkor meg kellett születnie egy az alapszabályokat tartalmazó alapelvgyűjteménynek is.

Ezek az alapelvek az iparágon belüli együttműködés eredményeként születtek. Informatikai vezetők és döntéshozók, valamint a forgalmazókat képviselő csoportok dolgozták ki, és hagyták jóvá ezeket. Az alapelvek a felhőalapú ügyfelek számára a szoftverlicencelés legjobb gyakorlatát vázolják fel.

Iparági együttműködés nyomán születtek az új alapelvek

A tisztességes szoftverlicencelés tíz alapelvét a legjobb gyakorlatként dolgozták ki azon vállalkozások számára, amelyek a növekedés, az innováció és a rugalmasság érdekében a felhőalapú szolgáltatást keresik.

Ezek az alapelvek:

1. A szoftverlicenc feltételek világosak és érthetőek legyenek

A licencfeltételeket mindig világosan és érthetően kell megfogalmazni annak érdekében, hogy a vevők pontosan és könnyen meg tudják állapítani a licencköltségeket és a kötelezettségeiket. A zavaros és félreérthető licencfeltételeket meg kell szüntetni, illetve nem alkalmazható hátrányos megkülönböztetés és további díjfizetésre sem kötelezhető a szolgáltatás igénybe vevője, ha nem tartja be a – bizonyítottan – félreérthető licencelési feltételeket.

2. A korábban vásárolt szoftverek szabadon telepíthetőek a felhőbe

Az on-premise szoftverek felhőbe telepítésekor a felhasználók nem kötelezhetőek újabb licenc vásárlására ugyanazon szoftver esetében.

3. A vevő szabadon futtathatja lokálisan telepített szoftverét az általa kiválasztott felhőn
Ha a licenc a szoftver saját vevői hardveren történő futtatását engedélyezi, akkor a gyártónak bármilyen felhőben való futtatást is engedélyezni kell.

4. Költségcsökkentés hatékony hardverhasználattal

A szolgáltatók nem akadályozhatják ügyfeleiket abban, hogy a vevők a munkafolyamatokat biztonságos, felhőalapú erőforrásokon futtassák. Az olyan korlátozó intézkedések, amelyek kikötik, hogy a szolgáltatások kizárólag a vevő dedikált hardvereszközén használhatóak, szükségtelenek és akadályozzák a felhőszolgáltatások hatékony terjedését.

5. A felhőszolgáltató szabad, hátrányos következményektől mentes megválasztása

A vevőket semmilyen hátrány nem érheti – például magasabb licencdíj fizetés vagy rendszeresebb audit – ha a szoftvert egy másik szolgáltató felhőszolgáltatásán használják.

6. A „fogvatartott” fogyasztói helyzet elkerülése

A szoftvergyártók nem akadályozhatják vevőiket a szolgáltatók közötti esetleges váltásban.

7. Egyenlő bánásmód a felhőben a szoftverhasználati díjakkal kapcsolatban

A szoftverek árazásában nem tehető különbség annak tükrében, hogy a vevő saját IT infrastruktúrájában, harmadik fél adatközpontjában, bérelt számítógépeken vagy szolgáltatók felhőjében telepítik őket, vagyis a szolgáltatás értékesítők nem alkalmazhatnak eltérő árazást attól függően, hogy a szoftvereket kinek a tulajdonában levő hardverekreés/vagy informatikai környezetben telepítik.

8. A szoftverek engedélyezett felhasználási módjai megbízhatóak és kiszámíthatóak legyenek

A licencfeltételekben olyan lényegi változásokat a szoftvergyártók nem hajthatnak végre – kivéve, ha jogszabályi előírások vagy biztonsági követelmények alapján szükséges –, amelyek korlátozzák a felhasználókat a korábban engedélyezett felhasználásban.

9. A licencnek ki kell terjednie az ésszerűen elvárható szoftverhasználatra

A szoftvergyártók nem vezethetik félre a vevőt olyan licencek vásárlásával, amire nincs is szükségük, és ebből kifolyólag további licencek vásárlására semkötelezhetik őket.

10. Jogszerű szoftverátruházás lehetővé tétele

Ha a vevő a szoftverlicenc átruházására és újraértékesítésére jogosult, a gyártónak a licenceket jogszerűen megszerzett új licenc tulajdonosnak is támogatást és hibajavító csomagokat kell biztosítania. Ennek hiánya ugyanisaz új tulajdonost kiteszi a biztonsági veszélyeknek, és leértékeli a szoftver hasznosságát, megbízhatóságát.

Mit hoz a jövő?

Pár évre előretekintve a vízió egy egységes digitális piac Európában, amely minden európai polgár javára használja ki a technológiai változásokban rejlő lehetőségeket. Ez folyamatos innovációt jelent és többszázmilliárd eurós növekedést eredményezhet.

Az IDC előrejelzése szerint az adatokkal végzett összes művelet 75%-a már 2022-re a felhőben fut majd. Egyre inkább előtérbe kerül a mesterséges intelligencia (AI) is, amellyel szemben egyre nagyobb elvárás, hogy átlátható legyen, és megfeleljen a várhatóan egyre komolyabb törvényi szabályozásoknak.

Ezért is van szükség a tisztességes szoftverlicencelési elvek lefektetésére, hogy a fejlődésben lévő digitális gazdaság versenyképes és korrekt maradjon.

A szerző az IPR-Insights Licence Consulting licencelési tanácsadója